Mô tả chi tiết

Trọng lượng: 4m khổ 1m6
Chuyên may: áo bóng đá, in chuyển nhiệt, đồng phục học sinh

0902.960.030