Mô tả chi tiết

Trọng lượng: 3m5, 3m8, 4m, 4m5, khổ 1m35, 1m6
Chuyên dùng: may quần thể thao học sinh, áo khoát

0902.960.030